บรรากาศการเรียน Glee club การเรียนประสานเสียง ฝึกเทคนิคการร้อง การสร้างความเคยชินในห้องอัดเสียงจริง

Singing Lessons

รูปในสตูดิโอสอนร้องเพลงของครูเจ

JAY VEERAYANO

Success Stories

latest Blog